خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 719
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 336
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 135
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

ارزشیابی اثربخش برای ارتقای انگیزه دانش آموزان در مدارس نوشته پروین نجف وندراهبردهای عملی برای معلمان جهت به کارگیری موثر یادگیری مسئله محور نوشته پروین نجف وندنقش باورهای فراشناختی منفی و نگرانی در پیش بینی اضطراب یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا نوشته مسلم بهبودیانبررسی رابطه باورهای مذهبی والدین با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره متوسطه پسرشهرستان اهر نوشته مسلم بهبودیاننقش اخلاقی معلمان در فرایند یادگیری دانش آموزان نوشته پروین نجف وندبررسی تاثیر موقعیت اجتماعی دبیران بر برقراری روابط عاطفی با دانش اموزان با میانجی گری افزایش رشد تحصیلی آنان در مدارس دخترانه شهرستان پارس آباد نوشته بیت اله ابراهیم زاده اجیرلوبررسی رابطه علل گسست بین نسلی و تعارض گفتمان دانش آموزان با نظام ارزشی جامعه در بین دانش آموزان پسرانه شهر اردبیل نوشته بیت اله ابراهیم زاده اجیرلوبررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر افکار و عقاید دانش آموزان مدارس پسرانه مقطع راهنمایی استان اردبیل نوشته بیت اله ابراهیم زاده اجیرلوتحول آموزش و پرورش در دنیای در حال تغییر: چالش ها، نوآوری ها و چشم انداز آینده نوشته پروین نجف وندتحلیلی بر ماهیت سند تحول بنیادین و بررسی عملکرد آموزش و پرورش دراجرای آن نوشته علی نیک سرشتاستراتژی های موثر در کاهش انزوای دانش آموزان در دنیای مجازی نوشته منظر نجف وند گبلوتاثیر قصه گویی بر توسعه رشد ذهنی در دانش آموزان ابتدایی نوشته کرم ثروتیبررسی تاثیر رایانش ابری در صنعت بانکداری بر امنیت اطلاعات مالی با میانجی گری فین تک ها در بین مشتریان بانک ملت شهرستان پارس آباد مغان نوشته علی رستمی و بیت اله ابراهیم زاده اجیرلوپیش بینی میزان پرخاشگری دانش آموزان بر اساس مولفه های هوش هیجانی آنان در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان خدآفرین نوشته مسلم بهبودیانتبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان خودسرپرست در شرایط بحران اقتصادی (مطالعه موردی: زنان خودسرپرست شهرستان خداافرین) نوشته مرتضی فرجیان و عظیم قاسم زاده و علی صفامهربررسی تاثیر محیط عاطفی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه اول منطقه عشایری خداآفرین نوشته مسلم بهبودیانمطالعه جامعه شناختی بروز جرم های سایبری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهروندان شهر پارس آباد) نوشته مرتضی فرجیان و عظیم قاسم زاده و رباب جوهریتاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی بر خود گرایی جوانان شهرستان خدا آفرین نوشته مرتضی فرجیان و عظیم قاسم زاده و فیروز کاظمی و لیلا محمدپوراورنگیپیش بینی خشونت خانوادگی براساس خصوصیات جمعیت شناختی در بین شهروندان شهرستان خداآفرین نوشته مرتضی فرجیان و عظیم قاسم زاده و داود محمدیمطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر کودک همسری در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهر اردبیل نوشته مرتضی فرجیان و عظیم قاسم زاده و پریسا نجفوند