خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,075
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 245
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 101
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره بندی فضایی مسکن در خانه های ایرانی (نمونه موردی: خانه های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) نوشته توحید علی نژاد و حسن ابراهیمی اصلبررسی نقش مجری ذیصلاح ساختمان در افزایش کیفیت سازه و کاهش هزینه های نت نوشته مهران صالحی له درازمزییت های انتخاب مصالح (هوشمند) در جداره بیرونی اماکن مسکونی نوشته غزاله قوی پنجهبررسی تاثیر توام تروگزروتین و ورزش تناوبی شدید در بیان ژن های میتوفاژی Mfn۲ و Parkin و سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در سلول های قلبی رت نوشته ابوالقاسم تقوی هلقشبیه سازی ساختمانهای مسکونی با مولفه های مختلف معماری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران(مطالعه موردی منطقه ۱) نوشته زهره عباس زاده و حسن ابراهیمی اصلنقش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای آنلاین نوشته میرهادی هاشمی ترمنیظرفیت های فناوری اطلاعات در توسعه تجارت های الکترونیک نوشته میرهادی هاشمی ترمنیجایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد جوامع پیشرفته نوشته میرهادی هاشمی ترمنیانواع خدمات در تجارت الکترونیک نوشته میرهادی هاشمی ترمنیارائه الگویی مناسب به منظور ارزیابی و رتبه بندی ادارات کل ارتباطات و فناوریاطلاعات با استفاده از ترکیب روش های تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازیمتوازن نوشته قهرمان نصیری صدقیانی و جلیل نصیری صدقیانیبررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۹۳ تا ۹۶ نوشته ماهرویه عظیمیتعیین تاثیر هویت حرفه ای بر رضایت شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی در بین کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک نوشته آرزو صادق پورتاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات گمرکی با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی) نوشته حسنعلی علی نژادبررسی رویکردهای سرمایه گذاری سازمانی و ارائه استراتژی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری از دیدگاه کارکنان و مدیران (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه) نوشته قهرمان نصیری صدقیانی و جلیل نصیرص صدقیانیردیابی همزمان استاتیکی و دینامیکی نقطه حداکثر توان در سیستم های فتوولتائیک نوشته محمدعلی اشجاریThe Effect of Four-Week Vibration Training on Adiponectin and Fibrinolysis Markers Levels in Overweight Women نوشته - -مکاشفه ی نگرش های مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر نوآوری های مدرن نوشته مهدی نیکنام و حسن hassanتاثیر پارامترهای مختلف بر روی نشست و ظرفیت باربری شالوده های سطحی نوشته علی حاجیانارائه الگویی برای بهسازی سیمای شهری با رویکرد کاهش مصرفانرژی و استفاده از تکنولوژی DSF در مناطق سرد و کوهستانی نوشته صبا مهدیان دهکردیبررسی عوامل محیطی موثر بر طراحی مرکز ترک اعتیاد نوشته مریم یوسفی دودران