خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 6,130
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 66
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 19
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 26 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 38 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

بررسی رابطه تکنولوژی هوش مصنوعی بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر(مطالعه موردی: بیمارستان فاطمی اردبیل) نوشته علیرضا خانزادهبررسی ویژگی های شاخص انتخاب فضای آموزشی مناسب مدارس مقطع ابتدایی نوشته سیده لیلی احمدی قوزلونقش نگرش به اشتراک دانش، کنترل رفتار درک شده، اعتماد و رهبری سازمانی بر قصد اشتراکات دانش و تاثیرات جو سازمانی بر مدیریت دانش در دانشگاه غیر انتفاعی نور طوبی تهران نوشته توران سلیمانی ملا محمد و پریا فتحی ورزقانیکنکاشی برحقوق خانواده درحوزه حقوقی وقانون اساسی نوشته پژمان الهامی طالشمیکائیلTripled partially ordered sets نوشته - -تجزیه و تحلیل کیفیت سکونت در مجتمع های مسکونی شهری از طریق مولفه های زمینه گرایی (نمونه موردی: شهر اردبیل) نوشته ساحل شاهی زارع و اسلام کرمیتحلیل ساختاری اثرات مولفه ها ی موثر بر فضای تاب آور (مورد پژوهی: بازار تاریخی تبریز) نوشته راحله عبدالهی و اسلام کرمیبررسی هیستوپاتولوژیکی اثر عصاره برگ ریحان در ناحیه CA۱ هیپوکامپ موش مدل آلزایمر نوشته سعید بهرام نیانقش آزار دیدگی در پیش بینی رفتارهای قلدری / قربانی شدن دانش آموزان نوشته یلدا اسمعیل نژادمروری بر روش های شبیه سازی در مقیاس مولکولی: روش مونت کارلو و روش دینامیک مولکولی نوشته آرش وجود و نیر محمدیان طریقیجایگاه چکامه های هومر در نقل فرادهش دینی یونان باستان نوشته کاملیا طالعی بافقیتاثیر پاندمی کرونا بر اجرای قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی) نوشته جواد واحدی زاده و زهرا میرزایی و اورنگ رضاییالگویی برای مدیریت دانش محور در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نوشته حامد حسینی سرقینیمروری بر مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام و بازاریابی اخلاقی اسلامی نوشته اسحاق رسولی و بهمن عیوضی باروقبررسی مروری در اشعارحمید مصدق نوشته پریا خدمتیبررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری نوشته حمیدرضا عزیزی بالابیگلوکنکاشی برداوری داخلی درآیین دادرسی مدنی نوشته پژمان الهامی طالشمیکائیلمروری بر مفهوم جذابیت برند و مزایای آن نوشته عظیم حسینی ججینعلل ناکارآمدی آموزش ضمن خدمت در سازمان آموزش و پرور ش نوشته عظیم حسینی ججینمروری بر مفهوم مشارکت و تعاون در سازمان های دولتی نوشته عظیم حسینی ججین

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: