آقای دکتر مهرداد سرابی

Dr. Mehrdad Sarabi

دکتری تخصصی مکانیک-تبدیل انرژی

Researcher ID: (282468)

12
12
1
3
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو کمیته تدوین استاندارد ISO/TC 70 (1396-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در قائم مقام شرکت آب آوران آروین (1392-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد- دانشگاه محقق اردبیلی (1395-تاکنون)