خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 425
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 427
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 159
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

کاربرد و چالش های واقعیت مجازی در معماری نوشته شیرین حاتمیبررسی نگرش مثبت و نظریه های مختلف در ارتباط با فراگیران:زمینه ها و راهکارها نوشته صدیقه الیمبدیبررسی اهمیت تربیت اخلاقی در مدارس نوشته ذکریا شاکری آرباطانرابطه نظام راهبری شرکت و کیفیت سود با تاکید بر امتیازبندی راهبری شرکت نوشته ولی پور کریمتبیین مفهوم و ارایه راهنمای طراحی فضاهای گمشده شهری نوشته تورج روشناییطراحی فضاهای گمشده نمونه موردی : بلوک خاقانی نوشته تورج روشناییتبیین نقش کیفیت محیطی و ویژگی های میان فرهنگی مکان در رضایت مکانی نوار ساحلی رود کارون نوشته فرزانه هدفیارتباط بین مدیریت سود و بحران مالی با تاکید بر توانایی مدیریت نوشته محمد پورکریممدارس هوشمند و فناوری های نوین یادگیری و آموزش نوشته صدیقه الیمبدیبررسی تاثیر استفاده از خطوط هوایی عایق دار به جای خطوط هوایی لخت بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع بر اساS بهبود پارامتر های طراحی و حفاظت مرتبط واستفاده از هادی های روکش داروکابل خودنگهدار نوشته محمد رضا جودیشناخت مولفه های کیفی شهر اسلامی و چگونگی نمود آن در بافت شهرهای ایرانی نوشته غزاله ولیزادهرابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعدیلگر رشد شرکت و ساختار مالکیت نوشته علی عبدالله زاده شقاقیبازسازی تصاویر MR با استفاده از سنجش فشرده مبتنی بر GSR و منظم سازی نرم (LL(p نوشته راضیه سادات کشاورزیانمدیریت و توسعه پایدار شهری با رویکرد معماری زمینه گرا نوشته سودا هریسچیان هریس و فرزانه هدفیتاثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی نوشته محمد پورکریمبررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و کیفیت اطلاعات حسابداری در سطوح مختلف حاکمیت شرکتی نوشته فاطمه حسنی آذرهندسه در باغ ایرانی نوشته الناز صدیق محمدنیابازشناسی اصول و مبانی مزاج شناسی در طب سنتی و تاثیر آن بر طراحی و سازماندهی فضاهای معماری حمام های سنتی ایران نوشته محسن میرلو و علی صالحی پورمقایسه تطبیقی فضاهای اداری دو مجتمع تجاری مجموعه اطلس و لاله پارک تبریز با تاکید بر مفهوم حس مکان نوشته فرزانه هدفیارزیابی فنی- اقتصادی ساختار تغذیه هیبریدی فتوولتاییک- باتری در ایستگاه مخابراتی میکرو نوشته میثم فرخی فر