خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 912
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 292
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 118
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

تبیین شیفتگی تحصیلی در دانش آموزان نوشته زهره یارینقش سرمایه معنوی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نوشته فرشته کاظمیچیستی و چرایی اضطراب تحصیلی دانش آموزان نوشته فریبا اکبری میرآبادپیوند مدرسه: عامل رشد تحصیلی دانش آموزان (یک مطالعه مروری) نوشته زهرا فرهمنداثربخشی روان درمانی انگیزشی بر سرمایه روان شناختی دانشآموزان پرخاشگر نوشته محبوبه رجبینقش هوش اخلاقی در پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان نوشته محمود فروهرنقش هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان نوشته منصوره غلامی و ابراهیم عابدینیاثربخشی آموزش تاب آوری بر فشار روانی دانش آموزان نوشته سعید سپهریاثربخشی آموزش بخشش بر کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان نوشته عاطفه صحراگرد شاهرخت و آمنه رفیع زادهاثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان نوشته معصومه زراعتی استندمدل ها و نظریات شیفتگی تحصیلی در آموزش (یک مطالعه مروری) نوشته ملیحه بهشتیانجایگاه اشتیاق تحصیلی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه مروری) نوشته مهری خاتمی و معصومه غلامی استند و عاطفه کاظمیاثربخشی عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای آموزشی، بر ارتقای انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس معکوس ریاضی نوشته زهرا جوانشیرمقدم و مجید پاکدامناثربخشی آموزش حافظه دیداری- شنیداری بر اختلال املا و ریاضی دانش آموزان نوشته امیرداریوش توسلی و عاطفه کاظمی و زکیه خواجوی بایگینقش سرمایه عاطفی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نوشته فاطمه آریایی شاد و فائزه مردافکن و فاطمه مردافکناثربخشی آموزش دلگرم سازی بر افسردگی دانش آموزان نوشته معصومه اردمه و خدیجه عابدینی و مجتبی عابدینی و حسین عابدینیرابطه خودکارآمدی با خوش بینی تحصیلی، رشد اخلاقی و شادکامی دانش آموزان ابتدایی نوشته امیرداریوش توسلی و مریم سادات مسبوقبررسی رابطه ادراک حمایت عاطفی معلم با اجتناب از تلاش تحصیلی دانش آموزان نوشته امیرداریوش توسلی و معصومه نوروزنژادبررسی رابطه فرسودگی زناشویی با صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی نوشته امیرداریوش توسلی و حسین کریمی نیابررسی تاثیر رسانه اجتماعی بر روابط فرا زناشویی زوجین نوشته مژگان عدالت پناه

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات به صورت زیر است: