ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهندس ابراهیم میرزایی

Engineer ebrahim mirzaei

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور ابراهیم میرزایی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mohammad Akbari, Ali Nayebi Far, Ebrahim Mirzaei.,Feasibility of mine waste in sugar production plants (hydrated lime) as a filler to increase resistance to rutting and improve the adverse effects of moisture and frost in hot asphalt mixtures. Science Arena Publications Specialty Journal of Architecture and Construction. 2016, Vol 2 (3): 43-49دریافت فایل PDF مقاله

مقالات ابراهیم میرزایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص روسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف پلی‌استر بازیافتیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فنی اقتصادی گزینه های رقیب در پروژه های راهسازی با کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبینهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل داده های سری زمانی دبی ماهیانه رودخانه طرق مشهداولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
4دریافت فایل PDF مقالهسیستم های حمل ونقل هوشمند جاده ایITS)اولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواصروسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف آزبستنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین ساعت طرح حجم ترافیک برای محور های اصلی استان خراسان جنوبیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی تقاطع های درون شهری مطالعه موردی شهرستان قاینهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
8دریافت فایل PDF مقالهتصفیه کننده های نانو و نقش آنها در صنعت ساختماناولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها1392
9دریافت فایل PDF مقالهThe Evolution of Dome from Iranian Traditional Architecture to Contemporary Global Architectureکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهدارخانه ها دراقلیم گرم وخشک از دیدگاه توسعه پایدارکنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شهر از منظر پدافند غیر عامل مطالعه موردی شهر قایناولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ژئوگریدها در تحکیم بسترسست راه هاسومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهحفظ محیط زیست از طریق بکارگیری آهک هیدراته کارخانه های قند در راهسازیدومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1395
14دریافت فایل PDF مقالهارایه روشی جدید برای پیش بینی تصادفات فوتی و خسارتی برمبنای رویکرد داده های تابلویی مورد مطالعه : محورهای استان خراسان جنوبیکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
15دریافت فایل PDF مقالهمکان سنجی بهینه احداث پارکینگ عمومی شهری با کاربری تجاری در شهر قاین (رویکرد تحلیل معیارهای فنی و اقتصادی، الگویی برای تربت حیدریه)سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات فنی و نقش آسفالت متخلخل درایمنی راهچهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار1396
17دریافت فایل PDF مقالهنقش تابلوها و تجهیزات در ایمنی راه و جانمایی و طراحی آن هاپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضوابط خط کشی درراه هاسومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
19دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی شن شویی های شهرستان قاینات با روش فازی و روش سلسله مراتب فازیپنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر در ایمنی تقاطع ها (چهار راه ها)دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴1397
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از آسفالت متخلخل در معابر شهریاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر های موثر در ایمنی تقاطع های غیر همسطح (مطالعه موردی شهرستان قاین)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی قطعات همپوشانی در خطوط سربالایی گردنه ها مطالعه موردی: محور قاین- بیرجندکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
24دریافت فایل PDF مقالهآسفالت های نیمه گرمکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی خروجی های اضطراریکنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی خرابی های روسازیسومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری1397
28دریافت فایل PDF مقالهامکان استفاده از زباله های پلاستیکی در ساخت جاده هاهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری1397
29دریافت فایل PDF مقالهروشنایی راه ها و معابر و تاثیر آن بر تصادفاتهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری1397
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی چراغ های راهنمایی و رانندگی تقاطع های همسطحکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های اندازه گیری اصطکاک سطح جاده هایکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
32دریافت فایل PDF مقالهروش های مراقبت از آسفالت راه ها در زمستانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر صنعت حمل ونقل بر روی امنیت و توسعه مناطق مرزی شرق کشورکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص ایمنی پلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات فنی دوربرگردان ها در راه هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت لغزندگی راه هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهروش های کاهش آلودگی صوتی در راه های درون شهریکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهنقش راه ها بر توسعه پایدار گردشگری با مطالعه موردی شهرستان قاینکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
39دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از لاستیک یا پودر لاستیک در آسفالتکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
40دریافت فایل PDF مقالهشیوه های نوین روسازی معابرسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1397
41دریافت فایل PDF مقالهکاربرد های آهک در روسازی راهسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهشاخص های ارزیابی وضعیت روسازی راههمایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1397
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت هندسه و تابلو وعلایم درمحل اتصال راه های روستایی به اصلیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
44دریافت فایل PDF مقالههوشمند سازی راه برای کاهش انرژی روشناییششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی پروژه های راهسازیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
46دریافت فایل PDF مقالهتعیین ساعت طرح حجم ترافیک برای آزادراه های ایرانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین سطح سرویس ناحیه اصلی آزادراه ها و مقایسه آن با پارامترهای مختلف هندسه راهTFDششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر های موثر در ایمنی راههمایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی1396
49دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی کارخانه های آسفالت شهرستان قاینات با روش فازی و روش سلسله مراتبی فازیهمایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی1396
50دریافت فایل PDF مقالهخرابی های رایج و روش های مقاوم سازی پل ها در برابر خرابی هاهمایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی1396
51دریافت فایل PDF مقالهحفاظ های اطراف راههمایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی1396
52دریافت فایل PDF مقالهدرحی ، ابراهیم و ابراهیم میرزایی . "سرعتگیر هوشمند" . دومین همایش ملی معماری پایدار ، شهرسازی و توسعه محیط زیست1396
53دریافت فایل PDF مقالهمیرزایی ، ابراهیم ، احسان فرشته پور . "بررسی کلاس بندی ترددشمارهای مکانیزه در مقایسه با کلاس بندی وسایل نقلیه در فرم های کام 113 ". اولین همایش عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار1390
54دریافت فایل PDF مقالهنوشادی ، نرجس و رضا میرزایی و ابراهیم میرزایی . "تنظیم حرارت ساختمان با استفاده از دیوار آبی(WaterWall)"، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری ، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان ، اصفهان1391
55قایینی ، هادی و میرزایی ، ابراهیم و اکبری مطلق ، علی . مکان یابی محل های مناسب انباشت ضایعات راهسازی از دیدگاه محیط زیست با استفاده از سیستم جغرافیایی ( مطالعه موردی محور قاین - آرین شهر) . اولین همایش ملی جغرافیا ، محیط زیست ، امنیت و گردشگری.1395
56میرزایی ، ابراهیم و شکیب ، احسان . مکان یابی کارخانه های آسفالت شهرستان قاینات . همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی ، موسسه آموزشی عالی روزبهان1396
57میرزایی ، ابراهیم و بینا ، حجت . بررسی تثبیت خاک با استفاده از آهک و تاثیر آن بر خصوصیات فنی خاک . اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی . دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی .1396
58میرزایی ، ابراهیم و خسروی ، خسرو . آسفالت های حفاظتی . اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی . دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی .1396
59میرزایی ، ابراهیم و هادی زاده ، سروش. بررسی و مشخصات آسفالت ماستیک در روسازی راهها . اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی . دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی .1396
60میرزایی ، ابراهیم و افضل زاده ، علی. بررسی مشکلات راههای روستایی از نقطه نظر ایمنی و روسازی (مطالعه موردی در راههای استان خراسان جنوبی) . اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی . دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی .1396
61میرزایی ، ابراهیم و خسروی ، خسرو . حفاظ های بتنی (نیوجرسی). اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی . دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی .1396
62میرزایی ، ابراهیم و ایوب نژاد، سید اسماعیل. نقش راهها بر توسعه پایدار گردشگری با مطالعه موردی شهرستان قاین . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
63میرزایی ، ابراهیم و احراری، الا.بررسی روش های آلودگی صوتی در راههای درون شهری . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
64میرزایی ، ابراهیم و مرتضایی ، حسین.بررسی مشخصات فنی دوربرگردان ها در راهها . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
65میرزایی ، ابراهیم و قادری ، بها الدین .بررسی مقاومت لغزندگی راهها . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
66میرزایی ، ابراهیم وباقری ، رضا .بررسی شاخص ایمنی پل . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
67میرزایی ، ابراهیم و نصیری ، سجاد .بررسی چراغ های راهنمایی و رانندگی تقاطع های همسطح . کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، دانشگاه تهران ، تهران1397
68میرزایی ، ابراهیم و حاتمی میلانلو ،نریمان .بررسی خروجی اضطراری در راهها . کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ، کرج ، 20 تیر 13971397
69میرزایی ، ابراهیم و محمدیان ، الهام .بررسی خرابی های روسازی ها . سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و طراحی شهری ، دانشگاه هنر تبریز، 14-16 شهریور 13971397

مقالات ابراهیم میرزایی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات و ویژگی های آسفالت رنگیفصلنامه جاده1396
3mirzaei , ebrahim. Effect of using Fibre on the Durability of Asphalt Pavementl Civil Engineering Journal volum 2 - 2016-pp63-722016
4دریافت فایل PDF مقالهE. Mirzaeia, Y. Minatourb, H. Bonakdaric,*, A. A. Javadid," Application of Interval-valued Fuzzy Analytic Hierarchy Process Approach inSelection Cargo Terminals, a Case Study",International Journal of Engineering,Vol. 28, No. 3, (March 2015) 387-395g,2015

تالیفات ابراهیم میرزایی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابسیستم های مدیریت روسازیانتشارات سخن گستر1389فارسی

تحصیلات تخصصی ابراهیم میرزایی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی عمران - زلزلهپسا دکترا1395-تاکنون
2مهندسی عمران - راه و ترابریکارشناسی ارشد1379-1381
3مهندسی عمران - عمرانکارشناسی1375-1379
تاریخ ایجاد رزومه: 28 فروردین 1390 - تعداد مشاهده 933 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابراهیم میرزایی

تماس با ابراهیم میرزایی

ابراهیم میرزایی دانشجوی پسادکترا مهندسی عمران - زلزله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد.
کشور:ایران استان:خراسان جنوبى شهر:قائنات
آدرس: 11111111111111

به اشتراک گذاری صفحه ابراهیم میرزایی

پشتیبانی