خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,411
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 129
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 57
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 26 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

بررسی تاثیر حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی وحق الزحمه حسابرسان نوشته اسلام کرمطالعه تاثیر جانبداری های رفتاری بر تردید حرفه ای حسابرس نوشته حسن چناری بوکت و علی آزادنقش معلمان در شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی دانش آموزان نوشته لیلا طایفه خانیواکاوی حضور چین در خلیج فارس در قبال آمریکا از دیدگاه سیاست موازنه گرای نرم رابرت پیپ نوشته محمد بیدگلیبررسی نقش ارتباطات بین فردی در فرآیند مدیریت آموزشی نوشته شقایق رضاییThree solutions for a class of nonlinear systems involving the (𝒑, 𝒒) _Laplacian Problems نوشته Robabeh Sahandi Toroghپیوندهای فکری بوستان سعدی و مددکاری اجتماعی بر اساس نظریه سعادت فارابی نوشته مرجان علی اکبرزاده زهتابپروتئین تک یاخته scp تولید و کاربرد های آن نوشته امیرسالار منتظرفرج و پیمان رجاییاهمیت و کاربرد اسانس های روغنی در صنایع غذایی نوشته خدیجه ممی نژاد و فاطمه عطار و فرزانه توسلی کجانیAntinutritional compounds in food and their targeting methods to ensurenutritional security نوشته Ali Asghar Fakhariمایکروویو و کاربردهای آن در صنایع غذایی نوشته ماندانا زورمندمیکروامولسیون وکاربرد در صنایع غذایی نوشته لیلا ناطقی و ماندانا زورمند و محیا قربان زادکاربرد حسگر های هوشمند چشایی و بویایی در صنایع غذایی نوشته بیژن خورشیدپور و ماندانا زورمند و محیا قربان زادFrequency of cbrA, cbrB, ndvB, and phoBR Genes in Relation to Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa Clinical Isolates نوشته Mahla Tajmir Riahy و Sahar Honarmand Jahromi و Shohreh Zare KariziThe Effect of Project-Based Learning on Enhancing Iranian EFL Learners’ Behavioral Engagement نوشته Hamid Hamidzadehبررسی میزان بیان ژن پمپ افلاکس norB در سویه‎های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در برابر سیپروفلوکساسین نوشته سلمان اسدی و مهدی ابراهیمی و محمد ابراهیم زادهتحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی نوشته محمدرضا سلیمانپورمقایسه کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی در زایمان طبیعی و سزارین انتخابی نوشته سیمین پروانه واربررسی رویکردهای تدریس ازدیدگاه فنستر ماخر و میزان بکارگیری آن توسط معلمان مدارس ابتدایی شهرستان پیشوا نوشته محمدرضا سلیمانپور و الهام ضرقامینقش مهارت های فراشناختی بر تفکرانتقادی در دانش آموزان دخترمتوسطه شهرستان ورامین نوشته مهدیه شیرکوند و محمدرضا سلیمانپور و مرتضی عندلیب کورایم

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: