فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی

Journal of applied plant protection

"دو فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی" وابسته به دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از طرف دفتر گسترش علم دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ اعتبار علمی پژوهشی با درجه B شده است. این مجله نتایج تحقیقات علمی منتشر نشده در زمینه آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز (حشره شناسی، بیماری شناسی و علف های هرز در کشاورزی، باغبانی، و جنگلداری) و علوم وابسته را منتشر می نماید.

مجله گیاه پزشکی کاربردی به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می شود. هیات تحریریه مجله از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و صاحب نظران علوم مختلف آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز دعوت می کند که با ارسال مقاله و ارائه پیشنهادات ارزنده خود به آدرسhttps://plant.iauvaramin.ac.ir/ ، به غنای علمی این نشریه بیافزایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات