خانم دکتر منصوره میر ابوالفتحی

Dr. Mansoureh Mirabolfathy

استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368559)

7
23
45
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی