ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای سید محمود اخوت

Seyed Mahmoud Okhovat

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180597)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سید محمود اخوت در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات سید محمود اخوت در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهراناولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیسیم و سالیسیلیک اسید بر کنترل سفیدک پودری در شرایط تنش شوری در رز شاخه بریدنی Rosa xhybrida 'Red Power'هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهژنتیک مقاومت به بیماری برق زدگی و مکان یابی ژ نهای کنترل کننده این مقاومت در نخود زراعی (Cicer arietinum L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عامل بیماری لکه قهنوه ای برنج و حساسیت چند رقم در گیلانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش آفتاب دهی خاک ( Soil solarizition ) درمدیریت بیماری های گیاهیکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
8دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از قارچ فوزاریوم گونه Fusarium oxysporumبعنوان عامل کنترل بیولوزیک گل جالیز در مزارع کشت گیاهان جالیزیکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
9دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیماری های گیاهی خاک زاد با استفاده از آفتاب دهی خاک Soil solarazition به منظور کاهش مصرف سموم و حفظ سلامت محیط زیستکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
10دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست با بهره وری از قارچ Fusarium oxysporum در کنترل علف هرز گل جالیز در مزارع صیفی کاری و استان زنجانکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی و کلزا بر اساس گروه های سازگاری رویشیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتنوع بین جدایههای مختلف قارچ Macrophomina phaseolina به دست آمده از کلزا در واکنش به کلراتسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
13دریافت فایل PDF مقالهپژمردگی ورتیسیلیومی زیتونسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389

مقالات سید محمود اخوت در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCRدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنجدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهگونه های جنس Filenchus در استان خراسان شمالی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رزشاخه بریده Rosa xhybrida Hot Lady تحت شرایط تنش شوریفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش آلوده سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش های واقعی ارقام برنج در مزرعهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه های سازگاری رویشیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهگونه های جنسFilenchus در استان خراسان شمالیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانهدوفصلنامه چغندرقند1384
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLPدوفصلنامه چغندرقند1383
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرجدوفصلنامه چغندرقند1379
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراساندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1384
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، مقایسه بیماری زایی و تعیین پراکنش شبه گونه های Bipolaris عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان کرمانشاهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندرانفصلنامه علوم آب و خاک1382
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسانفصلنامه علوم آب و خاک1384
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، مقایسه بیماری زایی و تعیین پراکنش شبه گونه های Bipolaris عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان کرمانشاهفصلنامه علوم آب و خاک1387
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 574 بار

نمودار سالانه مقالات سید محمود اخوت طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سید محمود اخوت


به اشتراک گذاری صفحه سید محمود اخوت

کلیدواژه های مهم در مقالات سید محمود اخوت

پشتیبانی