آقای دکتر علی سراجی

Dr. Ali Seraji

عضو هیات علمی پژوهشکده چای کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496716)

17
9
1
3

دکتر علی سراجی- عضو هیات علمی پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - دکتری‌تخصصی بیماری‌شناسی گیاهی با گرایش نماتولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران (سال اخذ مدرک دکتری تخصصی 1386)

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن نماتدشناسی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی