خانم دکتر نازنین فرهادیار

Dr. Nazanin Farhadyar

Associate Professor of Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386953)

14
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی