خانم دکتر اعظم رحیمی

Dr. Azam Rahimi

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181519)

21
13
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی