آقای دکتر فرامرز افشار طارمی

Dr. Faramarz Afshar Taremi

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181515)

46
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی