آقای دکتر علیرضا محجوب

Dr. Alireza Mahjoub

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (352714)

74
7
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی