خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,652
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 137
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 62
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

آینده پژوهی انتقادی مدارس ایران با توجه به نسل نوجوان و جوان در افق ۱۴۲۰ نوشته محمدرضا توحیدی آتشگاه و نادر سلیمانی و حمید شفیع زادهارائه مدل صلاحیت حرفه ای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نوشته ویدا هادیان و اکبر محمدی و داوود معنوی پورEvaluation of Carotid artery intima-media thickness in the patients with and without Helicobacter pylori infection نوشته Mohammad-Hossein MokhtarianDiagnosis of Upper Extremity Deep Vein Thrombosis: a review نوشته Mohammad-Hossein Mokhtarianتاثیر فضای مجازی بر الگوهای تربیتی و رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی در دوران پسا کرونا نوشته فخرالدین احمدی و سجاد رحیمیتاثیر لذت ادراک شده براثربخشی گروهی ویادگیری فردی با نقش میانجی اشتراک دانش در دوره های یادگیری ترکیبی نوشته سودابه سادات موسوی و علیرضا ابراهیمیرابطه سبک های تفکر با خلاقیت معلمان مقطع اول ابتدایی شهرسمنان نوشته عادل حلاج دهقان و فتانه مسعودی نیاجراحی از راه دور (جراحی رباتیک) نوشته مبینا نصیریرابطه سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و خود پنداره ریاضی دانش آموزان نوشته فرشته اسلامی و هادی رزقینقش مولفه های هوش هیجانی مدیران در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه نوشته مریم حافظیانتوانمندی فردی و حرفه ای کشاورزان شهرستان تفرش در به کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش) نوشته مریم باقری و مهرداد نیک نامیبررسی عوامل ترویجی موثر بر پذیرش فناوری های حفاظت آب در استان سمنان نوشته محمد صادق صبوری و علی نوری امام زادهمطالعه نیازهای آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین با اقتباس از مدل بوریچ نوشته محمد صادق صبوری و داود ثمری و مریم درستی زادهتحلیل نقش افزایش قیمت حاملهای انرژی در پذیرش انرژی های تجدیدپذیر توسط پرورش دهندگان مرغ گوشتی شهرستان گرمسار نوشته محسن محمدی و محمدصادق صبوریعوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان گرمسار نوشته مریم قاسمی و مهرداد نیک نامیطراحی نظام آموزشی هنرستان های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز نوشته سمانه پازوکی و محمدصادق صبوری و الهام دانائیپیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان براساس تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به اینترنت نوشته سیده فاطمه حسینی هراندهی و محمدسینا یعقوب نژادبررسی ابعاد شخصیت حمایتی معلم دراثربخشی خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی دانش آموز نوشته فخرالدین احمدی اصل و الهام شایستهمقایسه توجه و تمرکز کودکان دبستانی دارای استرس مزمن با کودکان عادی شهر تهران نوشته علیرضا پیرخائفیSimulation of hard X-ray time evolution in the stable region of plasma tokamak by using the NARX-GA hybrid neural network نوشته محمد رضا قنبری

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: