آقای دکتر نادر سلیمانی

Dr. Nader Soleymani

دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185738)

36
9
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی