خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,163
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 150
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 68
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 25 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان نوشته پریسا کامرانیان مارنانیسنت ابتلاء در قرآن و مسآله کرونا ویروس نوشته راحله هاشم زاده موسی آبادینظریه ی تفسیری ابن عربی نوشته احمد مسایلیوارسی مقدماتی پایایی پرسشنامه عدم تحمل ناکامی هارینگتون در مدارس متوسطه شهرستان نجف آباد نوشته ندا یزدانی و مریم شریف دوست و یوسف گرجیرابطه بین خودمتمایز سازی مادران با تعارض والد - فرزندی و تاثیرپذیری آن بر مسئولیت پذیری نوجوانان نوشته افسون کرمی و افسانه مرادیتدوین و بررسی اثربخشی بسته آموزش تلفیقی توجه آموزی و دلبستگی بر کاهش کم توجهی -مشکل حافظه کودکان نوشته افسون کرمی و فاطمه بهرامیتدوین و بررسی اثربخشی بسته آموزش تلفیقی توجه آموزی و دلبستگی بر کاهش مشکلات با تصور کلی از خود نوشته افسون کرمی و فاطمه بهرامیتدوین و بررسی اثربخشی بسته آموزش تلفیقی توجه آموزی و دلبستگی بر کاهش بیگانگی مادر-کودک نوشته افسون کرمی و فاطمه بهرامینقش تعدیل گرصفات شخصیتی و انعطاف پذیری کنشی در رابطه بین استرس ادراک شده و واکنش های فیزیولوژیک درافراد کم توان حرکتی نوشته باقر رحمتی فیلیرابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی نوشته نسرین فخاریانشبیه سازی دینامیک ملکولی تاثیر انواع هندسه زبری بر روی مشخصات جریان در نانوکانال ها نوشته داوود طغرایی سمیرمیآنالیز ارتعاشات عرضی پره توربین حامل جرم های متمرکز به روش المانی مربع سازی دیفرانسیلی (DQEM) نوشته زهره بیابانیبررسی اثر اندازه ذرات بر پروفیل بار و نیروها درون یک آسیای واقعی نوشته علی بیگانی و محسن لوح موسویبررسی دینامیک مولکولی اثر نوع محلول الکترولیت بر رفتار جریان الکترواسموتیک در یک نانوکانال نوشته داود طغراییبررسی پدیده وارونگی بار الکتریکی و ایجاد جریان الکترواسموتیک برگشتی در یک نانوکانال با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی نوشته داود طغراییتعیین لحظه ای ثوابت معادله ساختاری و ضرایب اصطکاک در نورد سرد پیوسته نوشته فرشید آقا داوودیبررسی اثر نیرو بر عیب چروکیدگی در شکل دهی چرخشی نوشته امین جعفری هرندی و محسن لوح موسویبررسی اثر قطر ابزار بر نیروی شکل دهی و توزیع ضخامت در فرآیند شکل دهی نموی تک نقطه ای نوشته محمد نغلی و محسن لوح موسویپارامترهای موثر بر متوسط چگالی انرژی کرنشی در شیارهای V شکل انحنادار تحت مود I نوشته فاطمه نوری ازغد و حسن خادمی زادهElasticity solution for free vibration analysis of four-parameter functionally graded plates resting on Pasternak foundations نوشته R Moradi-Dastjerdi