آقای محمدرضا عابدی

Mohammadreza Abedi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181476)

93
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی