آقای دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heydari

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (456381)

24
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی