خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 391
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 458
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 169
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

«تحلیل پیامدها و آثار غفلت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه معطوف به مقتضیات زندگی معاصر» نوشته فاطمه شرعیاتینقش بلوغ اجتماعی در زمینه سازی پیشاظهور از منظر قرآن کریم نوشته علی حسین احتشامیProtective effect of L-carnitine on sperm motility and membrane integrity in men asthenoteratozoospermia: An in vitro study نوشته Roya Ahmadi Nia Tabesh و Mahdi MalmirAntimicrobial Effect of Multilayered Carbon Nanotubes on Multi-Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa نوشته Masoud Zandiتحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان نوشته علی حسین احتشامیراهکارهای نوین برای ایجاد مدرسه هوشمند نوشته فاطمه نظریRipple Voltage Controlled in Two Switch PFC BuckConverters نوشته Abdullah KoravandiA New Control Method for Power Conversion inSingle-Phase Buck PFC AC–DC Converters نوشته Abdullah Koravandiارائه مدل شایستگی های اخلاقی مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی استان همدان مبتنی بر آموزه های اسلامی نوشته وحید شفیعی پورسنتز و شناسایی کمپلکس های مس(II)، کبالت(II)و نیکل (II) حاصل از لیگاند شیف باز جدیدشش دندانه(N۴O۲) مشتق شده از ۵ - متیل سالیسیل آلدهید نوشته مژده لیاقتی دلشادسنتز، شناسایی و بررسی خواص ضد باکتریایی کمپلکس بزرگ حلقه باز شیف شش دندانه داراییون کادیم (II) نوشته مژده لیاقتی دلشادپیش بینی ضربه عشق بر اساس مکانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله ای با استرس در دانشجویان نوشته علیرضا ذالفقاریمضامین عرفانی در دیوان فانی خویی نوشته کتایون مرادیبررسی تاثیر رتبه بندی اعتبار مالیاتی بر تصمیمات نوآورانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر عسگریبررسی نقش میانجی مدیریت سود بر رابطه بین استراتژی مالیاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته امیر عسگریبررسی رابطه بین خطاهای رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته محمد اسلانیبررسی مقایسه ای تاثیر مدیریت سود تعهدی بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با تمرکز مالکیت بالا و پایین پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته محمد اسلانی و علیرضا جموربررسی روابط غیرخطی بین نظارت درون شرکتی و عدم تقارن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته محمد اسلانی و محمد جعفریبررسی مقایسه ای تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر نوسانات بازار سرمایه ایران قبل و بعد از همه گیری کرونا نوشته محمد اسلانیمراقبت های بهداشتی برای بارداران در شرایط ویژه کرونا نوشته رویا احمدی نیاتابش