خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,302
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 103
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 39
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 22 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

استفاده از شبکه عصبی چند لایه برای پیش بینی افراد تاثیر گذار در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته محمد صفری مهماندوستی و مهدی یداللهیارائه یک روش جدید برای پیش بینی موقعیت کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی چند لایه نوشته محمد صفری مهماندوستی و مهدی یداللهیمروری بر مدلهای مکانیابی پایگاه های اورژانس و اهداف آنها نوشته فائزه یحیی پور و مهدی یداللهی و تورج محمدپورحل مسئله ی مکانیابی وسایل نقلیه ی اورژانس با استفاده از الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی نوشته فائزه یحیی پور و مهدی یداللهی و تورج محمدپوربررسی کاربرد کود اوره، میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک بر ویژگی های کمی و کیفی کلزا نوشته امین فتحیمطالعه تطبیقی حقوق دفاعی متهم تحت نظر در نظام حقوقی ایران، انگلستان و امریکا نوشته علیرضا برخوری مهنیرویکرد نظام عدالت کیفری و پلیس در بررسی جرم شناختی فساد اداری نوشته جهانگیر وفاتبارپلیس و مبارزه با فساد اداری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب نوشته جهانگیر وفا تبارمسئولیت ناشی از کوتاهی ماموران پلیس در تحت نظر قرار دادن افراد با تاکید بر نظامهای کیفری ایران، انگلستان و امریکا نوشته علیرضا برخوری مهنیمسئولیت قانونی بازرسان شرکتهای سهامی در نظام حقوقی ایران و کامنلا نوشته سیدحسین حسینیبررسی ضمانت اجرا و آثار تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قراردادها نوشته مهدی فلاحشناسایی اصول و راهکارهای ساخت و سازهای جدید در عرصه واسط بافت تاریخی و بافت پیرامون با استناد به رویکرد توسعه میان افزا نوشته میلاد غلامیجایگاه شفافیت و پاسخگویی در مبارزه با فساد در معاملات دولتی نوشته حمید رضا گل پورارائه پارادایمی مدل تاثیر شبکه های اجتماعی بر ایجاد کسب و کارهای ورزشی نوشته سیده مریم نقیب حسینی و فرشاد امامیاثر کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشد، عملکرد و ارزش غذایی در برنج (Oryza sativa L.) نوشته رسول آشوری و هرمز فلاح و یوسف نیک نژاد و داوود براری تاریبررسی خطرات احتمالی برای بدن در اثر تابش اشعه ایکس دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی نوشته غزل مجیدیالگوی مطلوب افزایش خواسته در حقوق ایران نوشته غلامرضا اولیائیبررسی تطبیقی مدیریتی فقه السلطان از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی در نظام سازی حکومت دینی در تاریخ معاصر ایران نوشته امیررضا شمسیراهبردهای بازاریابی در فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برمدل هفت پی نوشته فرشاد امامیThe role of Cydonia oblonga, Portulaca oleracea, and Artemisia dracunculus on hypoxia نوشته Zahra Hashemi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی به صورت زیر است: