آقای دکتر پویان نظریان

Dr. pouyan nazarian

دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی آمل

Researcher ID: (116728)

6
4
1
2
4
4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مجمع عالی نخبگان ایران
 • سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان مازندران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Pouyan Nazarian. "Investigating the Resistance of Bitumen Fatigue Containing Coal Waste Ash Using Dynamic Shear Rheometer Test"2019.

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • طرح پژوهشی نگاهی نو به مهندسی راه و ترابری (علیم نور) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری (1398)
 • مهندس نمونه، لوح تقدیر شرکت کاوش(کنسرسیوم ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها) (1397)
 • ده محقق برتر، مجمع عالی نخبگان ایران - مازندران (1397)
 • دانشجوی ممتاز علمی رشته مهندسی عمران (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Road and transportaion management - TCKIT VIP Germany Certificate (2018)
 • introduction to the basics of landscape design - OXFORD Certificate (2018)
 • کارگاه آموزشی نگارش مقاله علمی برای نشریه‌های نمایه شده در نمایه‌نامه‌های بین‌المللی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (1399)
 • دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری - سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری استان مازندران (1398)