خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 550
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 367
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 146
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

جداسازی، شناسایی مولکولی، ردیابی ژن magA و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا در تلفات جنینی شترمرغ در اصفهان نوشته آسیه احمدیA Comparative Study of the Level of Residential Satisfaction of Residential Complexes with Post Occupancy Evaluation Dimensions (A Case study: Shiraz) نوشته Farzaneh Hosseini و Houtan Iravaniاثر بخشی یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و شادمانی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی عشایر شهرکرد در درس علوم در سال ۱۳۹۸ نوشته فرزانه واصفیانبررسی نقش و اهمیت معماری سبز بر شهرهای هوشمند نوشته مهناز صنعتیمقایسه ی ساختار فضایی میدان نقش جهان و میدان عتیق اصفهان با استفاده از روش تحلیلی چیدمان فضا (نرم افزار Depth Map) نوشته عرفان نعمت اللهی و الهه اسماعیلی و هوتن ایروانیبررسی رابطه رهبری توانمندساز و گرایش به نوآوری کارکنان شهرداری قائمشهر نوشته فرشید عزیزی تلوکیبررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تحمل پریشانی کارکنان شهرداری قائمشهر نوشته فرشید عزیزی تلوکیتاثیر استویا و اینولین بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی دسر لبنی شکلاتی کم کالری نوشته آسیه احمدی و فاطمه کیانی علی آبادیتاثیر روش های ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه ها بر توانمندی های آموزشی و پژوهشی از نقطه نظر دانشجویان نوشته فرزانه واصفیانChemical, Antioxidant and Microbial Properties of Aqueous and Alcoholic Extracts from Stigma and Petal of Saffron (Crocus Sativus L.) نوشته مریم مدامیان فرشبافی و آسیه احمدی دستگردی و جواد طباطبائیان نیم آوردThe Production of Free Gluten Baguette Bread containing Hydrcolloidds (Hydroxy propyl methyl cellulose and Farsi Gum) for Celiac Patients نوشته آسیه احمدی دستگردیمکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با به کارگیری مدل AHP و روش فازی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) نوشته مهدی ساعتی و مهدی عسکریمولفه های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید نوشته افشین رئیسی دهکردی و هوتن ایروانی و کاظم یزدینگرش مابعدالطبیعی شوان در باب منشا آسمانی و قابلیت انسانی دین نوشته اکبر قربانیتحلیلی بر شهر دانش محور: پارادایم جدید توسعه شهری نوشته سحر نظریتوسعه میان افزای شهری رویکردی در جهت پایداری شهری نوشته سحر نظریتحلیلی بر تاثیر رویکرد پایداری شهری در معماری سبز (پایدار) نوشته سحر نظریارزیابی معضلات مدیریتی پروژه ورزشگاه نقش جهان از دیدگاه متدولوژی ۲PRINCE نوشته علی عالی شانی و محسن صالحینقش اصول معماری بومی مازندران در دستیابی به مبانی طراحی پایدار نوشته سیدابوالقاسم هادیان امرئیاختلالات یادگیری دانش اموزان در درس ریاضی نوشته محمدحسین شادی زواره

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

تاکنون 7 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان به صورت زیر است: