خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 397
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 461
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 172
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

علل استمرار بحران آلودگی هوا با استفاده از نظریه مدل های ذهنی داگلاس سیسیل نورث در کاهش مدیریت بحران تهران نوشته جعفر شریعتی و نسرین علوی نیارابطه خودتنظیم گری و نگرش والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر داراب نوشته وجیهه رهبر و محمدحسن رضاییالزامات سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی دانش آموزان و نقش فرهنگ عمومی در آن نوشته هومان محمودی بختیاریارزیابی روش های مدیریت کلاس در بهبود رفتارهای تحصیلی دانش آموزان نوشته کبری خوشبخترابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی نوشته محمد حسن رضائیبررسی مروری استفاده از نانوذرات در تصفیه آب و پسابهای صنعتی با نگاهی به چشم انداز آینده نوشته امیرحسین کمالیThe modified simple equation method for the two space-time nonlinear fractional partial differential equations نوشته Farideh Salehiتاثیر استفاده از بازی های آموزشی بر فرایند یادگیری دانش آموزان نوشته کبری فرهاد زادهتاثیر گیاهان دارویی بر سلامت و خواص فرآورده های زنبور عسل (Apis mellifera) نوشته ابراهیم طالبی و مرجان حقیقت جهرمیتاثیراعتقادات کلامی خوارج بر گروه های تکفیری معاصر نوشته نسرین علوی نیانقش معنویت و مولفه های آن در مبارزه با سختی ها و حل مشکلات اقتصادی با تاکید بر دیدگاه شهید مطهری نوشته نسرین علوی نیابررسی چگونگی شکل گیری و جریان سازی فرق اسلامی قرون دوم تا پنجم هجری نوشته مهران اسدی نژادپیش بینی بهزیستی تحصیلی براساس سازگاری تحصیلی و امیدواری تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر داراب نوشته زینت اسکندری حیدرلوییبررسی نقش برنامه درسی پنهان در اجتماعی شدن و رشد مهارتهای دانش آموزان نوشته افسانه خواجویبررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی و خودتنظیمی تحصیلی با پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر داراب نوشته انسیه اسمعیلی و نیلوفر فرج پور‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقش یادگیری معکوس در توسعه مهارت های خودتنظیمی دانش آموزان ابتدایی نوشته مریم کهیارجستاری بر شهادت شهود و رجوع از آن از منظر فقه و حقوق نوشته نسرین علوی نیاتاثیر نظام اجتماعی و اقتصا بر دی دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه نوشته محمد هاشم رهنمارابطه اقتصاد و سیاست در الوس جغتای نوشته هاشم صدق آمیزجامعه و حکومت در عصر هخامنشیان (بحثی در ماهیت و حدود قدرت پادشاهان هخامنشی) نوشته محمد هاشم رهنما