خانم دکتر شیدا اسماعیل زاده

Dr. Sheida Esmaielzadeh

Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461438)

7
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی