آقای دکتر ابراهیم طالبی

Dr. Ebrahim Talebi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326241)

1
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی علوم دامی، بیوتکنولوژی 1386-1389