خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 582
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 380
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 148
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

Apoptotic potential of biogenically synthesized selenium nanoparticles with Lactobacillus casei supernatant against breast cancer cells نوشته Babak kheirkhahA Review of human and dog gut microbiome similarities as a new interdisciplinary research approach نوشته Amirreza YaghoubpourApoptosis induction of selenium nanoparticles synthesized by probiotic Lactobacillus casei supernatant against HT-۲۹ colon cancer cell line نوشته Babak kheirkhahMolecular investigation of identification of virulence genes of Streptococcus equi isolated from respiratory samples of foals with acute respiratory infection by multiplex PCR method نوشته Ali Shamsizadeh Maimandi و Mohammad Mazrouei Sabdani و Babak Khairkhah و Ehsan EstebarghiInvestigating the effects of Klebsiella uterine infections on the reproductive rate of mares of Kurd and DerehShoor in Kerman province نوشته Ali Shamsizadeh Meimandiبررسی تطبیقی وظایف و مسئولیت ولی در رابطه با حقوق مالی محجور در فقه و حقوق ایران نوشته فاضل پژومان و مرتضی بابایی ساخمرسسازمان دهی در مدیریت اسلامی در آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی نوشته ریحانه صفی زاده و ابراهیم خراسانی پاریزیشاخص های مدیر مسلمان ازدیدگاه امام علی (ع) و مکتب شهید سلیمانی نوشته امیرعلی پارسا و ابراهیم خراسانی پاریزیThe relationship between premenstrual syndrome with anxiety, depression and changes in social relations of women in Kerman University of Medical Sciences نوشته Tahereh Safariمقایسه توانایی الگوریتم یادگیری ماشین آدابوست در تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از مدل های آربیتراژ، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و پنج عاملی فاما و فرنچ نوشته صدیقه عزیزیبررسی سطح کیفی اطلاعات پس از پیاده سازی استانداردها و استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر اساس چرخه تامین گزارشگری مالی نوشته صدیقه عزیزیارزیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر توانایی های انتقال دانش نوشته منصوره بیگمرادی و معصومه دادورارزیابی توصیفی شکستگی شانه راست یک بهله سارگپه پا بلند (Buteo rufinus) با استفاده از تکنیک های تشخیصی رادیولوژی دیجیتال و سی تی اسکن نوشته نفیسه علی نژاد و محمدرضا اسماعیلی نژادبررسی ساختار استخوان بازو با استفاده از یافته های تصویربرداری تشخیصی رادیولوژی دیجیتال و سی تی اسکن در گونه سار گپه پابلند (Buteo rufinus) ارجاعی به اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان، ایران نوشته نفیسه علی نژاد و حسین ایروانینقش سردار قاسم سلیمانی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا نوشته احمدرضا محمدی سلیمانی و مهدی حسنی باقرینقش عزت نفس در مدیریت اسلامی و مکتب شهید سلیمانی نوشته ابراهیم خراسانی پاریزی و ایمان بارخداحقوق بین الملل خصوصی بر حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمد زیدآبادی و ابوالفضل جعفرقلیخانیبررسی فقهی حقوقی قاعده لاضرر در تعیین حضانت کودکان بعد از طلاق والدین نوشته حسن شکوهی و مرتضی بابایی ساخمرسارزیابی میزان آگاهی معلمان ابتدایی شهرستان سرباز از نظریات شناختی برنامه درسی و بکار گیری آن در فرآیند تدریس نوشته اسدالله حسین زهی و نجمه حمزه نژادیمدیریت بحران از دیدگاه قرآن و روایات و مکتب حاج قاسم سلیمانی نوشته احسان امیری گوشکی و ابراهیم خراسانی پاریزی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت به صورت زیر است: