خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,231
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 240
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 99
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

بی علاقگی تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا نوشته رقیه زینالیتحلیل و بررسی عدالت اجتماعی با تکیه بر تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ و آئینه ای برای صداها و هزاره دوم آهوی کوهی شفیعی کدکنی نوشته اکرم قرقره چی و شهریار حسن زاده و ناصر ناصریبررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناسی در اشعار شوکت بخاری نوشته راضیه آقازادهبررسی مبانی نظری ذهن آگاهی در بین دانش آموزان نوشته سمیه کریم پور چورسی و سکینه کریم پور چورسیبررسی مبانی نظری بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان نوشته سمیه کریم پور چورسی و سکینه کریم پور چورسیبررسی مبانی نظری تاب آوری تحصیلی در بین دانش آموزان نوشته سمیه کریم پور چورسی و سکینه کریم پور چورسیبررسی مزایا و چالش های آموزش مجازی در ایام تعطیلی مدارس نوشته رقیه زینالیبررسی مروری مطالعات تاثیر اضطراب امتحان در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان نوشته راضیه مرندی و آمنه مرندیچالش های پیش روی معلمان در عصر حاضر نوشته راحله اکبری نژادبررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح نوشته علیرضا لطفیUltrasound Enhanced Activity Of Ozone For Degradation Of Catechol In Aqueous Solution نوشته Tayebeh Mousanejad و Younes Bakhshiاستفاده از الگوریتم گرادیان بوستینگ برای تشخیص بیماری تیروئید و مقایسه نتایج آن با دیگر الگوریتم های داده کاوی نوشته فاطمه اسمعیل لوتحلیل مقایسه ای یادگیری نظری و یادگیری عملی در دوره تحصیلی ابتدایی نوشته افسانه رجب زاده و رقیه رجب زادهشرط ارث بری زوجه در نکاح منقطع نوشته فتانه فولادی آذرتپه و میرحیدر میرنقی زادهبررسی رابطه پایبندی معلمان به رفتارهای اخلاقی در مدرسه با آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان خوی نوشته زهرا اشرف نژاد و قهرمان مددلوتاثیر احساس شایستگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموز نوشته زینب محمدزاده ترکانیتاثیر استرس کاری حسابرسان بر رابطه بین تعارض کار - خانواده و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نوشته میررسول ذاللوتاثیر استرس کاری حسابرسان بر رابطه بین فشار بودجه زمانی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نوشته میررسول ذاللوبررسی چالش های روش تدریس بارش مغزی توسط معلمان نوشته فاطمه محمدلو و فاضله مجدبررسی ارتباط عوامل ساختاری مدیریتی با جذب حامی مالی در فوتبال نوشته میلاد امانی