خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 42
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 774
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 258
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت

هشتی در معماری خانه های سنتی ایران با هدف تامین محرمیت نوشته شیلا شفیعیون و مرجان بهاری نژادراههای مقابله با شرایط سخت اقلیمی مناطق گرم و خشک ایران با استفاده از حیاط مرکزی نوشته الهه رحیمیدیدگاه معماری منظر به عناصر اصلی تشکیل دهنده باغ ایرانی از بعد زیبایی شناسی نوشته الهه رحیمینقش دیوار در تامین محرمیت باغ فین کاشان از دیدگاه معماری منظر نوشته الهه رحیمینقش آب و رابطه در باغ ایرانی با نمادشناسی و زیباییشناسی نمونه موردی: باغ فینکاشان نوشته الهه رحیمینقش معماری بومی در خانه های مناطق سرد و کوهستانی نمونه موردی: خانه آصف در سنندج نوشته مریم مرادی و مرجان بهاری نژادپرکاربردترین المان ها و راهکارهای طراحی موثر بر آسایش حرارتی فضاهای باز در اقلیم گرم و خشک نوشته الهام امیدی و مرجان بهاری نژادراهکارهای همساز با اقلیم و تامین آسایش حرارتی با بهره گیری از معماری بومی در خانه های مناطق سرد و کوهستانی نوشته مرجان بهاری نژاد و الهه رحیمیمعماری فضاهای مختلف حمام و جایگاه آن شکل گیری تعاملات اجتماعی نوشته مرجان بهاری نژاد و لیلا پوراحمدترتیب قرارگیری فضاهای داخل حمام بر اساس چهار طبع طب کهن اسلامی نوشته مرجان بهاری نژاد و المیرا میرزاییتامین آسایش حرارتی بر مبنای جهت گیری خانه های اقلیم گرم و خشک ایران نوشته الهه سادات حسینی و مرجان بهاری نژادبررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر جمع شدگی، رفتار فشاری و مقاومت چسبندگی برشی و کششی ملات های تعمیری بر بستر بتنی نوشته علی صابری ورزنهتاثیر سبک های مدیریت و ویژگی های شخصیتی مدیران بر بهداشت روانی کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی استان تهران نوشته عبدالحسین رسولی نژادبررسی تاثیرات اقلیمی بناهای بومی در دل خاک بر آسایش حرارتی در راستای معماری پایدار، اقلیم گرم و خشک ایران نوشته مرجان بهاری نژاد و سیما پرورش مشهدیبررسی فضاهای داخلی حمام سیدیان قزوین نوشته الهام امیدی و مریم مرادی و مرجان بهاری نژادبررسی کارایی حیاط در بهبود آسایش اقلیمی خانه های فلات مرکزی ایران نوشته سیما پرورش مشهدی و مرجان بهاری نژادفضاهای نیایشی و آموزشی در معماری مدارس کهن ایرانی نوشته مرجان بهاری نژادبرخی از راهکارهای اقلیمی سنتی و مدرن در جهت ایجاد شرایط مناسب زیستی برای ساکنان مناطق گرم وخشک ایران نوشته مرجان بهاری نژادنقش آسایش حرارتی سقف گنبدی در تامین سرمایش طبیعی خانه های بومی اقلیم گرم و خشک ایران نوشته لیلا پوراحمد و مرجان بهاری نژادبررسی مزایای استفاده از چوب به عنوان مصالح بوم آورد در بناهای بومی اقلیم معتدل و مرطوب نوشته مرجان بهاری نژاد