خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 452
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 423
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 157
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان ساری نوشته محمد حاجی زادرابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مولفه ها نوشته مرضیه رضایی کلانتریواکاوی تاریخچه آموزش و توسعه منابع انسانی درایران: از عصر سنت تا دوره ثبات نوشته محمد حاجی زادطراحی الگوی برنامه درسی سواد پژوهشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نوشته محمد حاجی زادتجربه زیسته مادران دانش آموزان آسیب دیده شنوایی: مطالعه پدیدارشناسانه نوشته رضا دنیویانواع کنترل PID موتورهای BLDC نوشته پرویز رضایی و احمد آزادی همت آبادی و سید جعفر فاضلی آبلوییمروری بر بازار جهانی طلا و پیش بینی قیمت طلا نوشته مرتضی ایلخانی و احمد آزادی همت آبادی و سید جعفر فاضلی آبلوییاثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش تحمل پریشانی در زنان دارای همسر نظامی نوشته سروش علیمردانیبررسی دیدگاه های کارشناسان پیرامون رهبری بصیر نوشته سیده آمنه عمادی سرخیپیش بینی بار و پیش بینی قیمت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری و شبکه عصبی فازی تطبیقی نوشته سید جعفر فاضلی آبلوییشناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر بر مصرف بهینه برق خانوار نوشته حامد نوری و احمد آزادی همت آبادی و جعفر فاضلی آبلوئیشیوه های تقویت نگارش انشاء در بین دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته حلیمه ابو و علی قربانی و نعمت سمنانی نژادکارکردهای ارزشیابی توصیفی در فرایند تدریس نوشته علی قربانی و نعمت سمنانی نژاد و حلیمه ابوتاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان نوشته مرضیه رضایی کلانتریبررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری نوشته مرضیه رضایی کلانتری و حسین باقری و سمیه شعبانیرابطه بین فناوری اطلاعات و موفقیت تحصیلی با نقش میانجی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نکا نوشته ملیحه فلاحرابطه بین فناوری اطلاعات و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا نوشته ملیحه فلاحتقویت مهارت حل مساله کسری با راهبرد رسم شکل در دانش آموزان پایه ی ششم با استفاده از روش های فعال یاددهی و یادگیری نوشته فاطمه کاردگر و رحیمه نوریآسیب شناسی تربیت اخلاقی دانش آموزان از منظر معلمان نوشته زهرا مومنیتدوین و اعتبار سنجی برنامه فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای کودک با آسیب شنوایی نوشته رضا دنیوی