خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی آمل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 101
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 705
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 160
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی آمل

نقش رهبری تحول آفرین در فرسودگی شغلی کارکنان با تاکید بر متغیرهای میانجی اضطراب، استرس شغلی و تنهایی در محل کار (موردمطالعه: معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پاوه) نوشته صلاح الدین منوچهریتعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی نوشته نغمه ناصری لاریجانیویژگی های مدیریت موفق از دیدگاه قرآن و دانش مدیریت رایج با تاکید بردیدگاه هورتون نوشته محسن اولادینقش جریان آموزش و اثربخشی آن در تمدن سازی و نظام تعلیم و تربیت (مطالعه مروری) نوشته مهتاب خسرویتربیت، عنصر گمشده در آموزش مجازی نوشته مرتضی خیرآبادیبررسی تاثیر مهارت و کارآمدی معلم بر یادگیری دانش آموزان نوشته سیدمحمدجواد حسینی و محدثه نائیجی و حسین واعظیاثر حواس پرتی بر یادگیری دانش آموزان نوشته سیده مرضیه حسین پورراهکارهای مدیریت کلاس درس در مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین نوشته علیرضا نصیری و مصطفی اسمعیل زاده سیارمقایسه آموزش و پرورش ایران با ژاپن و آلمان نوشته مرتضی خیرآبادیتاثیر رضایت شغلی معلمان بر انگیزش شغلی آنان نوشته مرتضی خیرآبادیبررسی رابطه شادکامی مدارس بر دانش آموزان و یادگیری آنان نوشته مرتضی خیرآبادیپیش بینی سبک تدریس فعال بر اساس سبک های تفکر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آمل نوشته معصومه احمدیاناختلالات ریاضی و درمان آن نوشته سیده مرضیه حسین پور و غزاله فراهانیضرورت حمایت جهانی و ملی از زنان بزه دیده از انواع آزار و خشونت در جامعه و خانواده نوشته محمد نبی پوربررسی انواع روش های تدریس در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی نوشته فاطمه اسمعیل پورزاهدییادگیری شناختی ،حافظه و فراموشی نوشته غزاله فراهانی و زهرا علیزادهبررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی نوشته هادی قلی پور پاشابررسی همسویی گرایشات تحصیلی دانش آموزان با وضعیت شغلی والدین آنها در شهرستان زاهدان نوشته سمانه خمر و غزاله فراهانیبررسی رابطه سرمایه روانشناختی با خستگی عاطفی معلمانمقطع ابتدایی استان مازندران نوشته سکینه بابا گل زاده آهنگرهماهنگی بهینه رله های یک ریز شبکه با استفاده از الگوریتم بهبود یافته اجتماع ذرات نوشته رحیم طالبی