شبیه سازی آتش سوزی در اتومبیل با استفاده از نرم افزار شبیه ساز دینامیک آتش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_020

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، با توجه به افزایش تعداد اتومبیلها و مقدار زیاد سوخت و مواد اشتعال پذیر در آنها،آتشسوزی در اتومبیل، موجب تلفات و خسارات زیادی شده است. بنابراین شناخت رفتار آتش در اتومبیل برای افزایش ایمنی در برابر آن مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفته است. مطالعات اولیه در این زمینه به صورت تجربی انجام میشدند و به دلیل تخریب اتومبیل و برخی تجهیزات، هزینه بالایی داشتند. با توجه به موجود بودن معادلات لازم برای تحلیل فرآیندهای مختلف درگیر در مسایل آتش همچون احتراق، انتقال حرارت تابشی، جابه جایی و هدایتی و حرکت گازها در اثر نیروی بویانسی، اختراع کامپیوتر فرصت شبیه سازی عددی آن را فراهم کرد. در این راستا ابتدا مدلهای تقریبی به نام مدلهای ناحیه ای توسعه یافتند. با افزایش توان کامپیوترها، مدلهای میدانی بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی و دقیقتر از مدلهای ناحیهای توسعه یافتند. یکی از مدلهای میدانی که به طور خاص بر پایه معادلات ساده شده برای جریان حاصل از گرمای آتش، توسعه یافت ، مدل شبیه ساز دینامیک آتش است. در این مقاله پس از اعتبارسنجی مدل شبیه ساز دینامیک آتش با شبیهسازی آتش سوزی در یک مبل راحتی، آتشسوزی در یک اتومبیل شبیه سازی میشود. نتایج شبیه سازی شامل نمودار نرخ حرارت آزاد شده بر حسب زمان و کانتورهای دما و سرعت در زمانهای مختلف است. نکته مهمی که در این مقاله در نظر گرفته شده، شکستهشدن شیشه ها در دمای 066 است. آتش سوزی از صندلی راننده شروع میشود و با توجه به کانتورهای دما به تدریج به برخی قسمتهای قابل اشتعال دیگر گسترش مییابد اما به دلیل بسته بودن پنجره ها و کمبود اکسیژن مورد نیاز برای آتش، پدیده خطرناک فراشعله وری اتفاق نمیافتد و آتش پس از رسیدن به نرخ حرارت بیشینه در یک لحظه، وارد مرحله زوال میشود. با استفاده از کانتورهای دما میتوان زمان زنده ماندن افراد محبوس در اتومبیل در حال آتش سوزی را تعیین کرد.

کلیدواژه ها:

آتش سوزی ، اتومبیل ، شبیه سازی ، شبیه ساز دینامیک آتش ، نرخ حرارت آزاد شده

نویسندگان

محمد مسعود

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

حسین شکوهمند

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران