آقای دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی

Dr. Seyedmehdi Abtahi

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178235)

115
12
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی