خانم زهرا محمدی

zahra mohammadi

Researcher ID: (342732)

5
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • پایان نامه ارائه یک مدل کمی جهت انتخاب سبد بهینه در پروژه های تحقیق و توسعه (مؤسسه آموزش عالی زند شیراز) - 1397 - فارسی