دکتر علیرضا باقریه

Dr. Ali Reza Bagherieh

عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

Researcher ID: (429780)

57
4
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی