اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 830

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-1_001

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

رطوبت به عنوان یکی از عوامل عریان شدگی آسفالت مطرح است، از بین بردن یا کاهش آثار رطوبت بر مخلوطهای آسفالتی گرم از مهم ترین مسائل متداول روسازی بوده و یکی از راههای حصول به این هدف، استفاده ازمواد مختلفدر ساخت آسفالت است. در این زمینه می توان از سیمان پرتلند به عنوان ماده جایگزین فیلر در مخلوط آسفالتی استفاده کرد. در این مقاله، نتایج یک پژوهش آزمایشگاهی برای بررسی اثر سیمان در کاهش حساسیت آسفالتبه رطوبت ارایه می شود. در آزمایشهای انجام شده در این تحقیق اثر مدت زمان استغراق و مجاورت مخلوط آسفالتی گرم در برابر رطوبت ارزیابی شد. این نتایج نشانگر آن است که تأثیر سیمان در افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی گرم در برابر رطوبت تابع زمان است و این افزایش در زمانهای اولیه پس از اختلاط قابل توجه نیست.سیمانآثار مناسبی در کاهش حساسیت دراز مدت آسفالت به رطوبت دارد و این پدیده را می توان به زمان مند بودن واکنشهای شیمیایی نسبت داد.

نویسندگان

محمدرضا الیاسی

مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد، مربی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

علیرضا باقریه

استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

مسعود جیلانچی

کارشناس ارشد، مربی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زابل، زابل، ایران