آقای دکتر جلال اکبری

Dr. Jalal Akbari

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473879)

26
7
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی