ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهندس تارخ خدادادی

Engineer Tarokh Khodadadi

دانشجوی دکتری

محور تخصصی:بهداشت محیط

Researcher ID: (86269)

دانشجوی دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور تارخ خدادادی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1M Pirsaheb, N Fattahi, M Shamsipur, T Khodadadi. Application of dispersive liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic drop for simultaneous determination of alachlor and atrazine in aqueous samples Journal of separation science(2014) 36 (4), 684-689
2Meghdad Pirsaheb, Tarokh khodadadi, Zyaeldin Bonyadi, Kiomars Sharafi. Evaluation of Pesticide Residues 2,4-D, Atrazine and Alachlor Concentration in Drinking Water Well of Mahidasht District-Kermanshah, Iran, 2010-2011 World Applied Sciences Journal(2013). 23 (11), 1530-1537
3Kiomars Sharafi, Tarokh Khodadadi, Touba Khosravi. Investigation of microbial contamination frequency in drinking water of buses at Sofeh terminal of Isfahan-Iran International Journal of Environmental Health Engineering(2015) 4 (1), 15
4M Pirsaheb, M Fazelzadehdavil, S Hazrati, K Sharafi, T Khodadadi, Y Safari. A survey on nitrogen and phosphor compounds variation process in wastewater stabilization ponds. Polish Journal of Environmental Studies(2014) 23 (3), 831-834

مقالات تارخ خدادادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد برای آبیاری کشاورزیسومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی - مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاههمایش ملی مهندسی شیمی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از آب آشامیدنیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارائی منعقد کننده های معدنی در حذف کدورت و رنگ پایین از آب و اثرات آن ها بر میزان هدایت الکتریکی و قلیاییتچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی و برکه تثبیت در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک-مطالعه موردی:روستای زرقان نیشابورچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان آرایشگر شهر کرمانشاه نسبت به بیماری ایدزاولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک - مطالعه موردی : روستای زرقان نیشابوراولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی و محیط 1388اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت جمع آوری و دفع موادزاید جامد شهر کامیاران در سال 1388اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف تخم نماتودها - مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و گیلانغرباولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد برکه تثبیت فاضلاب در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک - مطالعه موردی: روستای زرقان نیشابوراولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی منعقد کننده های معدنی در تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاهاولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آلودگی هوای شهر کرمانشاه در سالهای 1384 تا 1386با استفاده از شاخص کیفیت هوا AQIاولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در طی فرآیند تصفیه فاضلاب در برکه های تثبیتپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در شهرک صنعتی کرمانشاه در سال 1388پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام نسبت به بازیافت مواد زائد جامدپنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی و محیط 1387پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت جمعآوری و دفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال 1388پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی ماهیت پسماندها و امکان سنجی اقتصادی تاسیس کارخانه کمپوست جهت پسماندهای جامد شهر کامیارانششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند1391
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان کارائی کربن فعال گرانو لی در حذف سموم D-4-2 و ذیازینون از آب آشامیدنیسیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی نسبی آلودگی میکروبی آب شرب وسائل نقلیه عمومی ورودی به ترمینال صفه و راه آهن اصفهان- زمستان 82هفتمین همایش ملی بهداشت محیط1383

مقالات تارخ خدادادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشرفی کیومرث، درایت جمشید، خدادادی تارخ، اسدی فاطمه، پورعشق یوسف. مقایسه کارائی نیزار مصنوعی و لجن فعال متعارف در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل -مطالعه موردی: تصفیه خانه های فاضلاب قصر شیرین و کرمانشاه.مجله سلامت و بهداشت اردبیل، 1390(2)3:13-7.1390
2دریافت فایل PDF مقالهشرفی کیومرث، درایت جمشید، خدادادی تارخ، پیرصاحب مقداد. بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام شهرهای کرمانشاه. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 16،5،سال 13911391
3دریافت فایل PDF مقالهسلگی عیسی، خدادادی تارخ، استرش اصغر. ﺑبررسی وضعیت هیدروژئوشیمیایی آب آشامیدنی شهر دره شهر و تعیین کیفیت آن برای مصارف مختلف. مجله مهندسی بهداشت محیط.1397. 5(3):232-214.1397

تحصیلات تخصصی تارخ خدادادی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1آلودگی محیط زیستپسا دکتری1394-تاکنون
2آلودگی محیط زیستکاردانی1394-تاکنون
3مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشد1387-1389
4مهندسی بهداشت محیطکارشناسی1381-1383
5بهداشت محیطکاردانی1378-1381
6آلودگی محیط زیستدکتری حرفه ای

سوابق شغلی و تخصصی تارخ خدادادی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سایر سوابقکارشناس بهداشت محیط1384-1389
2تدریس دانشگاهیمربی آموزشگاه بهورزی1389-1397
3سابقه کار دانشگاهیتدریس دروس کارآموزی بهداشت محیط1393-1394
4سابقه کار دانشگاهیتدریس دروس بهداشت صنعتی1392-1393
تاریخ ایجاد رزومه: 27 فروردین 1397 - تعداد مشاهده 613 بار

نمودار سالانه مقالات تارخ خدادادی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با تارخ خدادادی

آدرس ایمیل: ktarokh@yahoo.com
شماره تلفن: 08435222131
شماره همراه: 09183441387
کشور: ایران استان: ايلام شهر: دره شهر
آدرس: خ امام حسین (ع)

به اشتراک گذاری صفحه تارخ خدادادی

علایق شخصی

  • تصفیه آب و فاضلاب
  • استفاده از روشهای نوین تصفیه آب و فاضلاب
  • فلزات سنگین و اثرات آنها بر محیط زیست و سیستم های زنده
  • سم شناسی محیط زیست
  • مواد زائد جامد و روشهای نوین دفع و بازیافت آنها
  • پرتوهای خطرناک و اثرات آنها بر سلامت و محیط زیست
  • استفاده از بیواندیکاتورها در آلودگی محیط زیست
پشتیبانی