بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۸ . جدول تبصره (۱۴)) ارزیابی ارقام ردیف ها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (۱۴) در بودجه عمومی) (ویرایش اول)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1165446
تاریخ درج در سایت: 19 اسفند 1399
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائی
مشاهده: 481
تعداد صفحات: 35
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

به صورت خلاصه در رابطه با بررسی ردیف های منابع و مصارف تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ . به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود و تجربه دوره های قبلی افزایش قیمت و استفاده از سهمیه بندی بنزین فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای میزان مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹ با بیش برآوردی همراه است و با در نظر داشتن افزایش سهمیه های احتمالی به نظر می رسد که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۲ میلیون لیتر در روز خواهد بود و متناظر با این فروض اعتبار پیش بینی شده برای صادرات فراورده، فروش داخلی و مالیات و عوارض مربوط به آن باید اصلاح شود. ۲ . در رابطه با ردیف ۵ مصارف (اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تعهدات طرح های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد ریال)، تصمیم گیری در مورد بازپرداخت تعهدات به هریک از طرح های گفته شده در ماده (۱۲) کاملا در اختیار نهاد تخصیص دهنده بوده و آزادی عمل این نهاد در تخصیص بودجه بسیار زیاد است لذا لازم است باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سنواتی، جزئیات بیشتری در مورد طرح های مصوب، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های مذکور و بازپرداخت تعهدات مربوط به این اقدامات در بودجه منعکس گردد. ۳ . در رابطه با ردیف ۱۸ جدول تبصره (۱۴) لایحه، معادل ۱۲۸.۷۶۰ میلیارد ریال بابت هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی اختصاص داده شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است که تاکنون دلیل منطقی و قانع کنندهای از طرف شرکت ملی گاز و وزارت نفت بابت افزایش معنادار ۳۶ درصدی هزینه های شرکت گاز ارائه نشده است. بنابراین پیشنهاد شده با فرض رشد ۲۵ درصدی هزینه های شرکت گاز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رقم مندرج در ردیف ۱۸ ، با رقم ۱۱۷.۵۶۲ میلیارد ریال جایگزین شود. ۴ . در مورد اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف ۲۸ برای یارانه نان و خرید تضمینی
گندم با توجه به برآوردهای انجام شده، یارانه در نظر گرفته شده حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر است که عدم تامین اعتبار و انتقال این هزینه به نانوایی های
آزادپز می تواند موجب افزایش نامتعارف قیمت نان در این بخش شود. ۵ . با توجه به اینکه یکی از اهداف طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش استفاده خانوار از خودروی شخصی و استفاده از حمل ونقل عمومی و درنهایت کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی هواست می توان منابع حاصل از افزایش صادرات روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین (معادل ۲۱.۹۰۰ میلیارد ریال) را به توسعه حمل ونقل عمومی با اولویت کلانشهرها و خطوط ریلی شهرک های اقماری اختصاص داد. در رابطه با نحوه انعکاس منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها می توان گفت که هرچند در سال های اخیر نسبت به سال های ابتدایی اجرای این قانون شفافیت منابع و مصارف مرتبط با این قانون در حد قابل قبولی افزایش یافته و ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی در تبصره (۱۴) قوانین بودجه سنواتی گام مهمی در این مسیر بوده است، با وجود این عدم انعکاس منابع هدفمندی در منابع و مصارف عمومی آسیب هایی بوجود آورده است. 

کلیدواژه ها:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور. هدفمندی یارانه ها. یارانه ها. تبصره (۱۴) قانون بودجه