آقای دکتر کیومرث اشتریان

Dr. Kiyomars Ashtariyan

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180115)

6
14
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی