تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,174

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، فرآیند تصمیم گیری به عنوان خرده سیستمی مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن ( David Easton). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون ابزاری برای اجرای سیاست خارجی در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم دیپلماسی عمومی ، آن را تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند . پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یاد شده می تواند در فرایند تصمیم سازی در سیاست خارجی موثر باشد نویسنده می کوشد با ارایه تعریفی از مفهوم دیپلماسی عمومی و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از مدل چند بعدی از الگوی اقتضایی سیاستگذاری عمومی به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرایند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارایه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کیومرث اشتریان

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نادر جعفری هفت خوانی

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات و عضو هییت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق ع