آقای پروفسور محمدحسن بازیار

Prof. MohammadHasan Baziar

Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176390)

62
12
15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی