ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

معصومه غریب

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور معصومه غریب

مقالات معصومه غریب در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرودسومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1382
2دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی زمان وقوع سیل در حوزه آبخیز زرینگل گرگانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی منحنی های آمبروترمیک در تفسیر پدیده خشکسالی مطالعه موردی در استان سمنان سال 1384پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سیل در حوزه آبخیز زرینگل گرگانپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهنقش باد شکن در مهار و کنترل فرسایش بادی (مطالعه موردی منطقه رضا آباد خوارتوران :استان سمنان)اولین همایش ملی فرسایش بادی1384
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فرسایش بادی عرصه های گسترش سیلاب و شاهد با استفاده از روش I.R.I.F.R در مناطق بیابانیاولین همایش ملی فرسایش بادی1384
7دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ با استفاده از دو روش آماری RMSE و RMEدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقاطع حساس به فرسایش کناری به کمک مدل HEC-RASدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
9دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای (مطالعه موردی چند حوزه آبخیز استان گلستان)دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
10دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از روشهای P.R.A در طراحی مدیریت روستایی مطالعه موردی در روستای عبدل ابادسمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور1385
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی عملکرداقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوضه آبخیز گلابدره - دربندنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت دبی سیل و شاخص سیلخیزی نسبت به تغییرات شماره منحنیهشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت1396
تاریخ ایجاد رزومه: 20 آبان 1399 - تعداد مشاهده 36 بار

نمودار تولید سالانه مقالات معصومه غریب

تماس با معصومه غریب


به اشتراک گذاری صفحه معصومه غریب

پشتیبانی