فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک

Water and Soil Resources Conservation

نشریه حفاظت منابع آب و خاک که دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و دارای درجه علمی – پژوهشی است به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مسئولین نشریه و اعضای هیئت تحریریه آن تاسیس شد. این نشریه کلیه تحقیقات و پژوهش های مرتبط با موضوعات علوم و مهندسی آب و خاک را مورد بررسی قرار داده و می کوشد تا با همکاری اعضای هیئت تحریریه متخصص در زمینه های مختلف علوم آب و خاک نشریه ای پربار در این زمینه برای علاقمندان و پژوهشگران فراهم نماید.

حوزه های پذیرش مقالات:

۱- مدیریت آب در مزرعه با هدف بهبود شاخص های مدیریتی آبیاری

۲- آبخیزداری و استحصال آب

۳- آبخوانداری و تغذیه مصنوعی

۴- سیستم های سطوح آبگیر باران و مدیریت آب سبز

۵- مدیریت بهینه منابع آب و خاک

۶- مباحث نوین در آبیاری و زهکشی

۷- هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب

۸- کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک

۹- بهره برداری از منابع آب غیر متعارف

۱۰- بهینه سازی الگوی کشت

۱۱- آب مجازی و ردپای اکولوژیکی آب

۱۲- خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی

۱۳- مباحث نوین در فیزیک خاک

۱۴- آبیاری هوشمند

۱۵- مدیریت منابع آب

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات