آقای دکتر کاظم بدو

Dr. Kazem Bado

دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203012)

88
31
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی