مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله, در کاهش انتقال آلودگی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,312

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_147

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

نقش سیستم های کنترل هیدرولیکی در مدفن های مهندسی ـ بهداشتی زباله (Landfills)، توسط مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای شبیه سازی گردید. در مدل مورد مطالعه به ترتیب از بالا به پایین, منبع حاوی محلول کلرورسدیم بعنوان مخزن آلودگی، لایة متراکم شدة سیلت اول بعنوان لایه محافظ اولیه، لایة ماسه ای درشت دانه بعنوان لایة کنترل هیدرولیکی، لایه سیلت دوم بعنوان لایه محافظ ثانویه و در انتها نیز یک مخزن آب بعنوان سفرة آب زیر زمینی می باشد. در آزمایش اول، مدل سیستم های تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی (حرکت رو به بالای آب از مخزن پایین تا مخزن آلودگی بالا) و در آزمایش دوم، مدل فقـط سیـستم تـله هیدرولیکی مهندسـی (حرکت جریان آب در لایة سیلت اول رو به بالا و در لایه سیلت دوم رو به پایین) را شبیـه سـازی کرد. عوامل حرکت آلودگی در این دو آزمایش انتشار مولکولی (Diffusion) و فرارفت (Advection) بودند. نتـایج این آزمایش ها نشان داد که سیستم های تله هیدرولیکی در کاهش انتقال آلودگی نقش موثری داشته وسیستم تله هیدرولیکی مهندسی نیز از انتقال آلودگی به مخزن پایین بطور چشمگیری جلوگیری کرده و انتقال بطریقه انتشار مولکولی را نیز تضعیف می کند. در تمامی آزمایش ها غلظت یون کلر در لایه های سیلتی و ماسه ای و همچنین در مخازن بالا و پایین تعیین و داده های مشاهده ای با داده های تئوریک بدست آمده از کد کامپیوتری POLLUTE-V6 مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بین داده های مشاهده ای و تئوریک تطابق خوبی وجود دارد.

نویسندگان

کاظم بدو

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

بهزاد عیسی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه