آقای دکتر حسین رضایی

Dr. Hossein Rezaei

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400314)

142
82
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی