آقای دکتر بهمن فرهادی بانسوله

Dr. Bahman Farhadi

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378089)

26
29
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی